Universiti Malaysia Terengganu

 

Pada 22 Ogos 2016 – Makmal Bahasa II, Komplek Kuliah Berpusat, UMT