Program-Program

Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan menawarkan bidang penyelidikan dan pengajian peringkat master dan doktor falsafah sebagaimana berikut:
• Falsafah dan Ketamadunan
• Kepemimpinan
• Linguistik Terapan
• Komunikasi
• Seni Kreatif

Sila Hubungi:

Tuan Ahmad Marwan bin Tuan Rosdi
Penolong Pendaftar Kanan,
Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan
Email: marwan@umt.edu.my
Telefon: 09-6683618

Dr. Azza Jauhar binti Ahmad Tajuddin
Timbakan Dekan (Bakat dan Penyelidikan),
Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan
Email: azzajauhar@umt.edu.my
Telefon: 09-6683125