Universiti Malaysia Terengganu

 

Department of Basic Science and Entrepreneurship

Ketua Jabatan
Nama: Akbar Ali Abd Kadir
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Pengurusan dan Keusahawanan
No. Tel: 3549
Email: akbar@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Zaharul Nizal Zabidi
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Ekonomi Kewangan
No. Tel: 3377
Email: zaharul@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Nor Afandy Hamid@Hamad
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Biologi
No. Tel: 4990
Email: norafandy@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Ahmad Rusdi Abdullah
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Pemasaran dan Keusahawanan
No. Tel: 4426
Email: a.rusdi@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Borhanudin Mohd Yusof@Mohamed
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Perniagaan dan Pengurusan
No. Tel: 3797
Email: borhan@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Mohd Azmi Muhammed Idris
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Biologi
No. Tel: 4161
Email: azmidris@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Muhammad Afifuddin bin Pi Remli
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Pengurusan dan Keusahawanan
No. Tel: 3114
Email: m.afifuddin@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Wong Chee Ho
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Biologi
No. Tel: 3432
Email: cheeho@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Norlidawahi Wahab
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Perakaunan dan Kewangan
No. Tel: 3423
Email: wahi@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: YM Tengku Farrah Maimunah Tengku Mohd Yusof
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Perakaunan Kewangan dan Pelaporan
No. Tel: 4863
Email: tgfarrah@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Zainebbeevi Kamalbatcha
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Keusahawanan
No. Tel:
Email: zainebbeevi@umt.edu.my
[:]