Universiti Malaysia Terengganu

 

Vision & Mision

Visi PPAL

Pusat Pendidikan Terunggul Berteraskan Pendekatan Holistik Dan Pembelajaran Sepanjang Hayat.

 

Misi PPAL

Memperkasa Pelajar Berkemahiran Insaniah Dan Berfikiran Syumul Ke Arah Kelestarian Sejagat.