Universiti Malaysia Terengganu

 

University Core Courses

Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT.

 

Bil. Kod Nama Kursus Kredit
1. BBB3101 Academic Writing Skills 3(3+0)
2. BBB3102 Public Speaking 3(3+0)
3. BBB3103 English for Occupational Purposes 3(3+0)
4. PAL3000 Asas Keusahawanan 3(3+0)
5. NCC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
6. NCC2001 Hubungan Etnik 2(2+0)
7. NCC2002 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)
8. Ko-Kurikukum 3(2+1)
  JUMLAH 22

 

Maklumat Umum

  • Pendaftaran kursus BBB3101 dan BBB3102, pelajar perlu memenuhi syarat MUET iaitu mendapat Band 3, 4, 5 dan 6.
  • Manakala bagi pelajar yang mendapat keputusan MUET Band 1 dan 2, DIWAJIBKAN mengikuti dan LULUS kursus Bahasa Inggeris iaitu English For Academic Communication 1 (BBB2000).
  • Kursus BBB3101 dan BBB3102 merupakan prasyarat kepada kursus BBB3103.
  • Kursus MGM3103 hanya untuk pelajar lama yang mendaftar pada sesi 2014/2015.

 

SENARAI KURSUS PUSAT KO-KURIKULUM

 

Kursus Teras Universiti

 

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. CCB2001 Pengurusan Acara 3(2+1)
2. CCB2002 Lakon Pentas 3(2+1)
3. CCB2003 Pengenalan Seni Persembahan Malaysia 3(2+1)
4. CCB2004 Pengurusan Seni Dan Budaya 3(2+1)
5. CCB2005 Asas Muzik Tradisional Melayu 3(2+1)
6. CCP3311 Pemimpin 1 3(2+1)
7. CCR2000 Asas Kecergasan Fizikal 3(2+1)
8. CCR2001 Rekreasi Luar 3(2+1)
9. CCR3000 Pancing Rekreasi 3(2+1)
10. CCS3511 Renang Dan Keselamatan Air 3(1+2)
11. CCU3161 Suksis 1 3(0+3)
12. CCU3162 Suksis 2 3(0+3)
13. CCU3163 Suksis 3 3(0+3)
14. CCU3164 Suksis 4 3(0+3)
15. CCU3171 Palapes (TLDM) 1 3(0+3)
16. CCU3172 Palapes (TLDM) 2 3(0+3)
17. CCU3173 Palapes (TLDM) 3 3(0+3)
18. CCU3174 Palapes (TLDM) 4 3(0+3)
19. CCU3175 Palapes (TLDM) 5 3(0+3)
20. CCU3176 Palapes (TLDM) 6 3(0+3)
21. CCU3181 Sispa 1 3(0+3)
22. CCU3182 Sispa 2 3(0+3)
23. CCU3183 Sispa 3 3(0+3)
24. CCU3184 Sispa 4 3(0+3)
25. CCU3191 Wataniah 1 3(0+3)
26. CCU3192 Wataniah 2 3(0+3)
27. CCU3193 Wataniah 3 3(0+3)
28. CCU3194 Wataniah 4 3(0+3)
29 PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)

 

Kursus Elektif Universiti

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. BBB2000 English for Academic Communication 1 3(2+1)
2. BBB3106 Introduction to World Culture 3(3+0)
3. NCC3000 Islam dan Alam Sekitar

Islam And Environment

3(3+0)
4. NCC3001 Islam dan Ekonomi

Islam and Economics

3(3+0)
5. NCC3002 Islam dan Ideologi Masakini

Islam And Contemporary Ideologies

3(3+0)
6. NCC3003 Prinsip Kekeluargaan Islam

Principles Of Islamic Family

3(3+0)
7. NCC3004 Islam dan Kepemimpinan

Islam And Leadership

3(3+0)
8. NCC3005 Isu-Isu Kontemporari Politik Malaysia

Contemporary Issues In Malaysian Politics

3(3+0)
9. NCC3006 Personaliti Ulul Albab

Ulul Albab Personality

3(3+0)
10. NCC3007 Tasawwur Islam

Islamic World View

3(3+0)
11. NCC3008 Al Qur’An Dan Dunia Moden

Al-Quran And Modern World

3(3+0)
12. NCC3009 Hadith Pilihan

Selected Hadis

3(3+0)
13. NCC3010 Fiqh Ibadat

Juristic Study of ‘Ibadat

3(3+0)
14. NCC3011 Da’i dan Masyarakat

Preacher And Community

3(3+0)
15. NCC3012 Falsafah Sains Islam

Islamic Philosophy of Science

3(3+0)
16. BBB3105 Kemahiran Berfikir

Thinking Skills

3(3+0)
17. BBB3200 Bahasa Melayu Komunikatif

Communicative Malay Language

4(4+0)
18. BBB3201 Bahasa Melayu Ilmiah

Academic Malay Language

3(3+0)
19. BBB3202 Bahasa, Budaya dan Masyarakat

Language, Culture And Community

3(3+0)
20. BBB3300 Bahasa Arab Komunikatif

Communicative Arabic

3(3+0)
21. BBB3301 Bahasa Arab I

Arabic Language I

2(2+0)
22. BBB3302 Bahasa Arab II

Arabic Language II

2(2+0)
23. BBB3303 Bahasa Arab III

Arabic Language III

2(2+0)
24. BBB3400 Bahasa Jepun Komunikatif

Communicative Japanese

3(3+0)
25. BBB3401 Bahasa Jepun I

Japanese Language I

2(2+0)
26. BBB3402 Bahasa Jepun II

Japanese Language II

2(2+0)
27. BBB3403 Bahasa Jepun III

Japanese Language III

2(2+0)
28. BBB3500 Bahasa Mandarin Komunikatif

Communicative Mandarin

3(3+0)
29. BBB3501 Bahasa Mandarin I

Mandarin Language I

2(2+0)
30. BBB3502 Bahasa Mandarin II

Mandarin Language II

2(2+0)
31. BBB3503 Bahasa Mandarin III

Mandarin Language III

2(2+0)
32. BBB3600 Bahasa Perancis Komunikatif

Communicative French

3(3+0)
33. BBB3601 Bahasa Perancis I

French Language I

2(2+0)
34. BBB3602 Bahasa Perancis II

French Language II

2(2+0)
35. BBB3603 Bahasa Perancis III

French Language III

2(2+0)
36. BBB3700 Bahasa Sepanyol Komunikatif

Communicative Spanish

3(3+0)
37. BBB3701 Bahasa Sepanyol I

Spanish Language I

2(2+0)
38. BBB3702 Bahasa Sepanyol II

Spanish Language II

2(2+0)
39. BBB3703 Bahasa Sepanyol III

Spanish Language III

2(2+0)
40. COM2100 Penulisan dan Penyampaian Ucapan

Writing And Speech Presentation

3(3+0)
41. COM2101 Komunikasi Interpersonal

Interpersonal Communication

3(3+0)
42. COM2102 Asas Produksi Filem Dokumentari

Fundamentals Of Documentary Film Production

3(2+1)
43. COM3101 Komunikasi Kemanusiaan

Human Communication

3(3+0)
44. COM3102 Komunikasi Kumpulan Kecil

Small Group Communication

3(3+0)
45. COM3103 Business Communication 3(3+0)
46. COM3104 Kemahiran Komunikasi

Communication Skills

3(3+0)
47. COM3105 Komunikasi Antarabudaya

Intercultural Communication

3(3+0)
48. COM3107 Penulisan Kreatif

Creative Writing

3(3+0)
49. PAL3100 Pengurusan Air Dan Kehidupan 3(3+0)
50. PAL3101 Udara Dan Komuniti 3(3+0)
51. PAL3102 Sistem Arkib Sumber Tumbuhan 2(2+0)
52. PAL3103 Pemikiran Ekonomi Biodiversiti 3(3+0)
53. PAL3104 Ikan Dan Perikanan 3(3+0)
54. PAL3105 Isu Dan Kepentingan Fauna Marin 3(3+0)
55. PAL3106 Mikrob Dan Kehidupan 3(3+0)
56. PAL3107 Tanaman Hiasan 3(3+0)
57. PAL3108 Sains Makanan 3(3+0)
58. PAL3109 Pengurusan Makanan Halal 3(3+0)
59. PAL3110 Pemakanan Dan Gaya Hidup Sihat 3(3+0)
60. PAL3111 Isu Dan Kepentingan Tanah Bencah 3(3+0)
61. PAL3112 Kimia Dan Masyarakat 3(3+0)
62. PAL3113 Fizik Dan Masyarakat 3(3+0)
63. PAL3114 Organisma Invasif 2(2+0)
64. PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)
65. PAL3116 Haiwan dan Masyarakat

(Animals and Society)

3(3+0)
66. PAL3200 Kelestarian Ekonomi 3(3+0)
67. PAL3202 Etika Dalam Organisasi 3(3+0)
68. PAL3201 Pengenalan Perancangan Ekonomi 3(3+0)
69. PAL3203 Kewangan Peribadi 2(2+0)
70. PAL3204 Pemasaran Maya 3(3+0)
71. PAL3205 Pelaburan Dalam Pasaran Kewangan 3(3+0)
72. PAL3206 Pengurusan Kos Dalam Perniagaan 3(3+0)
73. PAL3207 Perakaunan Untuk Usahawan 3(3+0)
74. PAL3208 Prinsip Kewangan Islam 3(3+0)