Kursus Teras Universiti

Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT.

 

Bil. Kod Nama Kursus Kredit
1. MPU3122/MPU2122 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
2. MPU3112/MPU2112 Hubungan Etnik 2(2+0)
3. NCC3053 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)
4. MPU3223 Asas Keusahawanan 3(3+0)
5. MPU3312 Apresiasi Alam dan Warisan Laut 2(0+2)
6. BBB3101 Academic Writing Skills 3(3+0)
7. BBB3103 English for Occupational Purposes 3(3+0)
8. CCXXXXX Ko-Kurikulum 2(0+2)
  JUMLAH 20

 

Maklumat Umum

  • Pendaftaran kursus BBB3101 dan BBB3102, pelajar perlu memenuhi syarat MUET iaitu mendapat Band 3, 4, 5 dan 6.
  • Manakala bagi pelajar yang mendapat keputusan MUET Band 1 dan 2, DIWAJIBKAN mengikuti dan LULUS kursus Bahasa Inggeris iaitu English For Academic Communication 1 (BBB2000).
  • Kursus BBB3101 dan BBB3102 merupakan prasyarat kepada kursus BBB3103.
  • Kursus PAL3000 hanya untuk pelajar lama yang mendaftar pada sesi 2014/2015.

 

SENARAI KURSUS PUSAT KO-KURIKULUM

 

Kursus Teras Universiti

 

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. CCB2001 Pengurusan Acara 3(2+1)
2. CCB2002 Teknik Lakon Pentas dan Skrin 3(2+1)
3. CCB2003 Pengenalan Seni Persembahan Malaysia 3(2+1)
4. CCB2004 Pengurusan Seni Dan Budaya 3(2+1)
5. CCB2005 Asas Muzik Tradisional Melayu 3(2+1)
6. CCB2010 Dikir Barat 2(1+1)
7. CCB3411 Pengenalan Kepada Orkestra 2(1+1)
8. CCK2001 Pidato Umum 2
9. CCK2002 Penulisan Media 2
10. CCM2002 Patriotism 2
11. CCP3311 Pemimpin 1 3(2+1)
12. CCR2000 Asas Kecergasan Fizikal 3(2+1)
13. CCR2001 Rekreasi Luar 3(2+1)
14. CCR2002 Asas Pertolongan Cemas 2
15. CCR2003 Silat Olahraga 2
16. CCR3000 Pancing Rekreasi 3(2+1)
17. CCS2002 Boling Padang 2
18. CCS3511 Renang Dan Keselamatan Air 3(1+2)
19. CCU3161 Suksis 1 3(0+3)
20. CCU3162 Suksis 2 3(0+3)
21. CCU3163 Suksis 3 3(0+3)
22. CCU3164 Suksis 4 3(0+3)
23. CCU3171 Palapes (TLDM) 1 3(0+3)
24. CCU3172 Palapes (TLDM) 2 3(0+3)
25. CCU3173 Palapes (TLDM) 3 3(0+3)
26. CCU3174 Palapes (TLDM) 4 3(0+3)
27. CCU3175 Palapes (TLDM) 5 3(0+3)
28. CCU3176 Palapes (TLDM) 6 3(0+3)
29. CCU3181 Sispa 1 3(0+3)
30. CCU3182 Sispa 2 3(0+3)
31. CCU3183 Sispa 3 3(0+3)
32. CCU3184 Sispa 4 3(0+3)
33. CCU3191 Wataniah 1 3(0+3)
34. CCU3192 Wataniah 2 3(0+3)
35. CCU3193 Wataniah 3 3(0+3)
36. CCU3194 Wataniah 4 3(0+3)
37. CCV2001 Senireka Grafik Dan Fotografi 2
38. CCV2002 Asas Seni Khat 2
39. CCV2003 Seni Lukis Moden Malaysia 2
40. PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)

 

Kursus Elektif Universiti

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. BBB2000 English for Academic Communication 1 3(2+1)
2. BBB3106 Introduction to World Culture 3(3+0)
3. NCC3000 Islam dan Alam SekitarIslam And Environment 3(3+0)
4. NCC3001 Islam dan EkonomiIslam and Economics 3(3+0)
5. NCC3002 Islam dan Ideologi MasakiniIslam And Contemporary Ideologies 3(3+0)
6. NCC3003 Prinsip Kekeluargaan IslamPrinciples Of Islamic Family 3(3+0)
7. NCC3004 Islam dan KepemimpinanIslam And Leadership 3(3+0)
8. NCC3005 Isu-Isu Kontemporari Politik MalaysiaContemporary Issues In Malaysian Politics 3(3+0)
9. NCC3006 Personaliti Ulul AlbabUlul Albab Personality 3(3+0)
10. NCC3007 Tasawwur IslamIslamic World View 3(3+0)
11. NCC3008 Al Qur’An Dan Dunia ModenAl-Quran And Modern World 3(3+0)
12. NCC3009 Hadith PilihanSelected Hadis 3(3+0)
13. NCC3010 Fiqh IbadatJuristic Study of ‘Ibadat 3(3+0)
14. NCC3011 Da’i dan MasyarakatPreacher And Community 3(3+0)
15. NCC3012 Falsafah Sains IslamIslamic Philosophy of Science 3(3+0)
16. BBB3105 Kemahiran BerfikirThinking Skills 3(3+0)
17. BBB3200 Bahasa Melayu KomunikatifCommunicative Malay Language 4(4+0)
18. BBB3201 Bahasa Melayu IlmiahAcademic Malay Language 3(3+0)
19. BBB3202 Bahasa, Budaya dan MasyarakatLanguage, Culture And Community 3(3+0)
20. BBB3300 Bahasa Arab KomunikatifCommunicative Arabic 3(3+0)
21. BBB3301 Bahasa Arab IArabic Language I 2(2+0)
22. BBB3302 Bahasa Arab IIArabic Language II 2(2+0)
23. BBB3303 Bahasa Arab IIIArabic Language III 2(2+0)
24. BBB3400 Bahasa Jepun KomunikatifCommunicative Japanese 3(3+0)
25. BBB3401 Bahasa Jepun IJapanese Language I 2(2+0)
26. BBB3402 Bahasa Jepun IIJapanese Language II 2(2+0)
27. BBB3403 Bahasa Jepun IIIJapanese Language III 2(2+0)
28. BBB3500 Bahasa Mandarin KomunikatifCommunicative Mandarin 3(3+0)
29. BBB3501 Bahasa Mandarin IMandarin Language I 2(2+0)
30. BBB3502 Bahasa Mandarin IIMandarin Language II 2(2+0)
31. BBB3503 Bahasa Mandarin IIIMandarin Language III 2(2+0)
32. BBB3600 Bahasa Perancis KomunikatifCommunicative French 3(3+0)
33. BBB3601 Bahasa Perancis IFrench Language I 2(2+0)
34. BBB3602 Bahasa Perancis IIFrench Language II 2(2+0)
35. BBB3603 Bahasa Perancis IIIFrench Language III 2(2+0)
36. BBB3700 Bahasa Sepanyol KomunikatifCommunicative Spanish 3(3+0)
37. BBB3701 Bahasa Sepanyol ISpanish Language I 2(2+0)
38. BBB3702 Bahasa Sepanyol IISpanish Language II 2(2+0)
39. BBB3703 Bahasa Sepanyol IIISpanish Language III 2(2+0)
40. COM2100 Penulisan dan Penyampaian UcapanWriting And Speech Presentation 3(3+0)
41. COM2101 Komunikasi InterpersonalInterpersonal Communication 3(3+0)
42. COM2102 Asas Produksi Filem DokumentariFundamentals Of Documentary Film Production 3(2+1)
43. COM3101 Komunikasi KemanusiaanHuman Communication 3(3+0)
44. COM3102 Komunikasi Kumpulan KecilSmall Group Communication 3(3+0)
45. COM3103 Business Communication 3(3+0)
46. COM3104 Kemahiran KomunikasiCommunication Skills 3(3+0)
47. COM3105 Komunikasi AntarabudayaIntercultural Communication 3(3+0)
48. COM3107 Penulisan KreatifCreative Writing 3(3+0)
49. PAL3100 Pengurusan Air Dan Kehidupan 3(3+0)
50. PAL3101 Udara Dan Komuniti 3(3+0)
51. PAL3102 Sistem Arkib Sumber Tumbuhan 2(2+0)
52. PAL3103 Pemikiran Ekonomi Biodiversiti 3(3+0)
53. PAL3104 Ikan Dan Perikanan 3(3+0)
54. PAL3105 Isu Dan Kepentingan Fauna Marin 3(3+0)
55. PAL3106 Mikrob Dan Kehidupan 3(3+0)
56. PAL3107 Tanaman Hiasan 3(3+0)
57. PAL3108 Sains Makanan 3(3+0)
58. PAL3109 Pengurusan Makanan Halal 3(3+0)
59. PAL3110 Pemakanan Dan Gaya Hidup Sihat 3(3+0)
60. PAL3111 Isu Dan Kepentingan Tanah Bencah 3(3+0)
61. PAL3112 Kimia Dan Masyarakat 3(3+0)
62. PAL3113 Fizik Dan Masyarakat 3(3+0)
63. PAL3114 Organisma Invasif 2(2+0)
64. PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)
65. PAL3116 Haiwan dan Masyarakat(Animals and Society) 3(3+0)
66. PAL3200 Kelestarian Ekonomi 3(3+0)
67. PAL3202 Etika Dalam Organisasi 3(3+0)
68. PAL3201 Pengenalan Perancangan Ekonomi 3(3+0)
69. PAL3203 Kewangan Peribadi 2(2+0)
70. PAL3204 Pemasaran Maya 3(3+0)
71. PAL3205 Pelaburan Dalam Pasaran Kewangan 3(3+0)
72. PAL3206 Pengurusan Kos Dalam Perniagaan 3(3+0)
73. PAL3207 Perakaunan Untuk Usahawan 3(3+0)
74. PAL3208 Prinsip Kewangan Islam 3(3+0)