Universiti Malaysia Terengganu

 

ALUMNI

ALUMNI PUSAT PENDIDIKAN ASAS DAN LIBERAL

Nama: Mohd Zain Mubarak
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Falsafah dan Ketamadunan
Email: mzain@umk.edu.my
Kerjaya: Pensyarah UMK
Nama: Najihah binti Abd. Wahid
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Falsafah dan Ketamadunan
Email: anajihah@unisza.edu.my
Kerjaya: Felo Penyelidik UNISZA
Nama: Anuar Al Sadat bin Haji Noor
Kelayakan Akademik: Master
Bidang: Sosial
Email: anuarsadat56@yahoo.com
Kerjaya: Penolong Pengarah Kanan, Akidah dan Syariah, Jabatan Hal Ehwal Agama Kelantan
Nama: Firdaus Khairi bin Abdul Kadir
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Falsafah dan Tamadun
Email: firdauskhairi@umt.edu.my
Kerjaya: Pensyarah UMT
Nama: Mohd. Jailani bin Hasan
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Linguistik Terapan
Email: jalani@ipgkdri.edu.my
Kerjaya: Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisma Perguruan IPG
Nama:Ab. Hamid bin Ali
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Falsafah dan Ketamadunan
Email: hamid.umt11@gmail.com
Kerjaya: Pensyarah IPG, Besut