Majlis penghargaan peserta Keluarga Angkat Program Nihongo Partners PPAL

Majlis penghargaan peserta Keluarga Angkat Program Nihongo Partners PPAL. PPAL ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Che Hasniza, Prof. Madya Dr. Nazri Dagang dan Puan Laila Mamat atas kerjasama kalian.