Universiti Malaysia Terengganu

 

Centre d’Apprentissage Anglais

Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

Ketua Jabatan
Nama: Wan Zulkifli Wan Kasim
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3230
Email: wanzul@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Dr. Raihana Romly
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753/3314
Email: raihana.romly@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Prof. Madya Dr. Kais A Kadhim
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Linguistic
No. Tel: 3542
Email: kais.kadhim@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Dr. Azza Jauhar Ahmad Tajuddin
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3125/3504
Email: azzajauhar@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Dr. Che Wan Ida Rahimah Che Wan Ibrahim
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3281
Email: idaray@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Dr. Samsiah Abdul Hamid
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3420
Email: samsiah@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Dr. Abdul Mutalib Embong
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3858
Email: mutalib_embong@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Sharon Lim Sui-Lin
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3171
Email: sharon@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Muhamad Khairul Zakaria
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3728
Email: muhamad.khairul@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Ahmad Niza Syazre Bin Abdullah (cuti belajar)
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3309
Email: syazre@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Wan Muhammad Saefullah Bin Wan Norhaidi (cuti belajar)
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3528
Email: saef.wan@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Suria Hani Ibrahim
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: suria.hani@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Chaizani Mohd Shamsudin
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3735
Email: chaizani@umt.edu.my

Profile Akademik
Nama: Nadia Mohd Nawi
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: nadianawi@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Noor Azida Ab. Wahab
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: noor_azida@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Mohd Zulkanain Mamat
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: zulkanain@umt.edu.my

Profile Akademik
Nama: Shamsuddin Awang
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: shamsudin@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Halimatus Saadiah Abdul Rahman
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: halimahrahman@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Husna Nurul Izzah Jamaluddin@Noordin
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3705
Email: husna.izzah@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Nik Izyani Nik Nordin
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: izyani@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Alyani Ayub
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: alyani.ayub@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Noor Durrah Farahi Alias
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: durrahfarahi@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Hafizah Ab Hamid
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: izahamid@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Noraini Mohd Satta
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: noraini.satta@umt.edu.my

Profile Akademik
Guru Bahasa
Nama: Wan Nurhafeza Wan Salam
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: 3753
Email: w.nurhafeza@umt.edu.my

Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Nur Jannah Binti Jamil
Kelayakan Akademik: Sarjana Muda
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: -
Email: jannahjamil@umt.edu.my
Nama: Nur Shahida Zakaria ( Cuti Belajar )
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: -
Email: n.shahida@umt.edu.my
Nama: Raihan Rosman ( Cuti Belajar )
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang: Bahasa Inggeris
No. Tel: -
Email: raihan.rosman@umt.edu.my