Universiti Malaysia Terengganu

 

05-07 May 2016 – Perairan Pulau Bidong