Majlis penghargaan peserta Keluarga Angkat Program Nihongo Partners PPAL

Majlis penghargaan peserta Keluarga Angkat Program Nihongo Partners PPAL. PPAL ucapkan ribuan terima kasih kepada PM Dr. Che Hasniza, PMDr. Nazri Dagang dan Puan Laila Mamat atas kerjasama kalian.