University Core Courses

Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT.

 

Bil. Kod Nama Kursus Kredit
1. BBB3101 Academic Writing Skills 3(3+0)
2. BBB3102 Public Speaking 3(3+0)
3. BBB3103 English for Occupational Purposes 3(3+0)
4. PAL3000 Asas Keusahawanan 3(3+0)
5. NCC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
6. NCC2001 Hubungan Etnik 2(2+0)
7. NCC2002 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)
8. Ko-Kurikukum 3(2+1)
  JUMLAH 22

 

Maklumat Umum

  • Pendaftaran kursus BBB3101 dan BBB3102, pelajar perlu memenuhi syarat MUET iaitu mendapat Band 3, 4, 5 dan 6.
  • Manakala bagi pelajar yang mendapat keputusan MUET Band 1 dan 2, DIWAJIBKAN mengikuti dan LULUS kursus Bahasa Inggeris iaitu English For Academic Communication 1 (BBB2000).
  • Kursus BBB3101 dan BBB3102 merupakan prasyarat kepada kursus BBB3103.
  • Kursus MGM3103 hanya untuk pelajar lama yang mendaftar pada sesi 2014/2015.

 

SENARAI KURSUS PUSAT KO-KURIKULUM

 

Kursus Teras Universiti

 

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. CCB2001 Pengurusan Acara 3(2+1)
2. CCB2002 Lakon Pentas 3(2+1)
3. CCB2003 Pengenalan Seni Persembahan Malaysia 3(2+1)
4. CCB2004 Pengurusan Seni Dan Budaya 3(2+1)
5. CCB2005 Asas Muzik Tradisional Melayu 3(2+1)
6. CCP3311 Pemimpin 1 3(2+1)
7. CCR2000 Asas Kecergasan Fizikal 3(2+1)
8. CCR2001 Rekreasi Luar 3(2+1)
9. CCR3000 Pancing Rekreasi 3(2+1)
10. CCS3511 Renang Dan Keselamatan Air 3(1+2)
11. CCU3161 Suksis 1 3(0+3)
12. CCU3162 Suksis 2 3(0+3)
13. CCU3163 Suksis 3 3(0+3)
14. CCU3164 Suksis 4 3(0+3)
15. CCU3171 Palapes (TLDM) 1 3(0+3)
16. CCU3172 Palapes (TLDM) 2 3(0+3)
17. CCU3173 Palapes (TLDM) 3 3(0+3)
18. CCU3174 Palapes (TLDM) 4 3(0+3)
19. CCU3175 Palapes (TLDM) 5 3(0+3)
20. CCU3176 Palapes (TLDM) 6 3(0+3)
21. CCU3181 Sispa 1 3(0+3)
22. CCU3182 Sispa 2 3(0+3)
23. CCU3183 Sispa 3 3(0+3)
24. CCU3184 Sispa 4 3(0+3)
25. CCU3191 Wataniah 1 3(0+3)
26. CCU3192 Wataniah 2 3(0+3)
27. CCU3193 Wataniah 3 3(0+3)
28. CCU3194 Wataniah 4 3(0+3)
29 PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)

 

Kursus Elektif Universiti

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. BBB2000 English for Academic Communication 1 3(2+1)
2. BBB3106 Introduction to World Culture 3(3+0)
3. NCC3000 Islam dan Alam Sekitar

Islam And Environment

3(3+0)
4. NCC3001 Islam dan Ekonomi

Islam and Economics

3(3+0)
5. NCC3002 Islam dan Ideologi Masakini

Islam And Contemporary Ideologies

3(3+0)
6. NCC3003 Prinsip Kekeluargaan Islam

Principles Of Islamic Family

3(3+0)
7. NCC3004 Islam dan Kepemimpinan

Islam And Leadership

3(3+0)
8. NCC3005 Isu-Isu Kontemporari Politik Malaysia

Contemporary Issues In Malaysian Politics

3(3+0)
9. NCC3006 Personaliti Ulul Albab

Ulul Albab Personality

3(3+0)
10. NCC3007 Tasawwur Islam

Islamic World View

3(3+0)
11. NCC3008 Al Qur’An Dan Dunia Moden

Al-Quran And Modern World

3(3+0)
12. NCC3009 Hadith Pilihan

Selected Hadis

3(3+0)
13. NCC3010 Fiqh Ibadat

Juristic Study of ‘Ibadat

3(3+0)
14. NCC3011 Da’i dan Masyarakat

Preacher And Community

3(3+0)
15. NCC3012 Falsafah Sains Islam

Islamic Philosophy of Science

3(3+0)
16. BBB3105 Kemahiran Berfikir

Thinking Skills

3(3+0)
17. BBB3200 Bahasa Melayu Komunikatif

Communicative Malay Language

4(4+0)
18. BBB3201 Bahasa Melayu Ilmiah

Academic Malay Language

3(3+0)
19. BBB3202 Bahasa, Budaya dan Masyarakat

Language, Culture And Community

3(3+0)
20. BBB3300 Bahasa Arab Komunikatif

Communicative Arabic

3(3+0)
21. BBB3301 Bahasa Arab I

Arabic Language I

2(2+0)
22. BBB3302 Bahasa Arab II

Arabic Language II

2(2+0)
23. BBB3303 Bahasa Arab III

Arabic Language III

2(2+0)
24. BBB3400 Bahasa Jepun Komunikatif

Communicative Japanese

3(3+0)
25. BBB3401 Bahasa Jepun I

Japanese Language I

2(2+0)
26. BBB3402 Bahasa Jepun II

Japanese Language II

2(2+0)
27. BBB3403 Bahasa Jepun III

Japanese Language III

2(2+0)
28. BBB3500 Bahasa Mandarin Komunikatif

Communicative Mandarin

3(3+0)
29. BBB3501 Bahasa Mandarin I

Mandarin Language I

2(2+0)
30. BBB3502 Bahasa Mandarin II

Mandarin Language II

2(2+0)
31. BBB3503 Bahasa Mandarin III

Mandarin Language III

2(2+0)
32. BBB3600 Bahasa Perancis Komunikatif

Communicative French

3(3+0)
33. BBB3601 Bahasa Perancis I

French Language I

2(2+0)
34. BBB3602 Bahasa Perancis II

French Language II

2(2+0)
35. BBB3603 Bahasa Perancis III

French Language III

2(2+0)
36. BBB3700 Bahasa Sepanyol Komunikatif

Communicative Spanish

3(3+0)
37. BBB3701 Bahasa Sepanyol I

Spanish Language I

2(2+0)
38. BBB3702 Bahasa Sepanyol II

Spanish Language II

2(2+0)
39. BBB3703 Bahasa Sepanyol III

Spanish Language III

2(2+0)
40. COM2100 Penulisan dan Penyampaian Ucapan

Writing And Speech Presentation

3(3+0)
41. COM2101 Komunikasi Interpersonal

Interpersonal Communication

3(3+0)
42. COM2102 Asas Produksi Filem Dokumentari

Fundamentals Of Documentary Film Production

3(2+1)
43. COM3101 Komunikasi Kemanusiaan

Human Communication

3(3+0)
44. COM3102 Komunikasi Kumpulan Kecil

Small Group Communication

3(3+0)
45. COM3103 Business Communication 3(3+0)
46. COM3104 Kemahiran Komunikasi

Communication Skills

3(3+0)
47. COM3105 Komunikasi Antarabudaya

Intercultural Communication

3(3+0)
48. COM3107 Penulisan Kreatif

Creative Writing

3(3+0)
49. PAL3100 Pengurusan Air Dan Kehidupan 3(3+0)
50. PAL3101 Udara Dan Komuniti 3(3+0)
51. PAL3102 Sistem Arkib Sumber Tumbuhan 2(2+0)
52. PAL3103 Pemikiran Ekonomi Biodiversiti 3(3+0)
53. PAL3104 Ikan Dan Perikanan 3(3+0)
54. PAL3105 Isu Dan Kepentingan Fauna Marin 3(3+0)
55. PAL3106 Mikrob Dan Kehidupan 3(3+0)
56. PAL3107 Tanaman Hiasan 3(3+0)
57. PAL3108 Sains Makanan 3(3+0)
58. PAL3109 Pengurusan Makanan Halal 3(3+0)
59. PAL3110 Pemakanan Dan Gaya Hidup Sihat 3(3+0)
60. PAL3111 Isu Dan Kepentingan Tanah Bencah 3(3+0)
61. PAL3112 Kimia Dan Masyarakat 3(3+0)
62. PAL3113 Fizik Dan Masyarakat 3(3+0)
63. PAL3114 Organisma Invasif 2(2+0)
64. PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)
65. PAL3116 Haiwan dan Masyarakat

(Animals and Society)

3(3+0)
66. PAL3200 Kelestarian Ekonomi 3(3+0)
67. PAL3202 Etika Dalam Organisasi 3(3+0)
68. PAL3201 Pengenalan Perancangan Ekonomi 3(3+0)
69. PAL3203 Kewangan Peribadi 2(2+0)
70. PAL3204 Pemasaran Maya 3(3+0)
71. PAL3205 Pelaburan Dalam Pasaran Kewangan 3(3+0)
72. PAL3206 Pengurusan Kos Dalam Perniagaan 3(3+0)
73. PAL3207 Perakaunan Untuk Usahawan 3(3+0)
74. PAL3208 Prinsip Kewangan Islam 3(3+0)