Program-Program

Pusat Pendidikan Asas dan Liberal menawarkan bidang penyelidikan dan pengajian peringkat master dan doktor falsafah sebagaimana berikut:
• Falsafah dan Ketamadunan
• Kepemimpinan
• Linguistik Terapan
• Komunikasi

Sila Hubungi:

Penolong Pendaftar, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
Email: noormaisarah@umt.edu.my
Telefon: 09-6683688

Timbalan Dekan (Bakat dan Penyelidikan), Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
Email: samsiah@umt.edu.my
Telefon: 09-6683507