Kursus Teras Universiti

Kursus Teras Universiti

Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT.

 

Bil. Kod Nama Kursus Kredit
1. BBB3101 Academic Writing Skills 3(3+0)
2. BBB3102 Public Speaking 3(3+0)
3. BBB3103 English for Occupational Purposes 3(3+0)
4. PAL3000 Asas Keusahawanan 3(3+0)
5. NCC2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
6. NCC2001 Hubungan Etnik 2(2+0)
7. NCC2002 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)
8. Ko-Kurikukum 3(2+1)
  JUMLAH 22

 

Maklumat Umum

  • Pendaftaran kursus BBB3101 dan BBB3102, pelajar perlu memenuhi syarat MUET iaitu mendapat Band 3, 4, 5 dan 6.
  • Manakala bagi pelajar yang mendapat keputusan MUET Band 1 dan 2, DIWAJIBKAN mengikuti dan LULUS kursus Bahasa Inggeris iaitu English For Academic Communication 1 (BBB2000).
  • Kursus BBB3101 dan BBB3102 merupakan prasyarat kepada kursus BBB3103.
  • Kursus MGM3103 hanya untuk pelajar lama yang mendaftar pada sesi 2014/2015.

 

SENARAI KURSUS PUSAT KO-KURIKULUM

 

Kursus Teras Universiti

 

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. CCB2001 Pengurusan Acara 3(2+1)
2. CCB2002 Lakon Pentas 3(2+1)
3. CCB2003 Pengenalan Seni Persembahan Malaysia 3(2+1)
4. CCB2004 Pengurusan Seni Dan Budaya 3(2+1)
5. CCB2005 Asas Muzik Tradisional Melayu 3(2+1)
6. CCP3311 Pemimpin 1 3(2+1)
7. CCR2000 Asas Kecergasan Fizikal 3(2+1)
8. CCR2001 Rekreasi Luar 3(2+1)
9. CCR3000 Pancing Rekreasi 3(2+1)
10. CCS3511 Renang Dan Keselamatan Air 3(1+2)
11. CCU3161 Suksis 1 3(0+3)
12. CCU3162 Suksis 2 3(0+3)
13. CCU3163 Suksis 3 3(0+3)
14. CCU3164 Suksis 4 3(0+3)
15. CCU3171 Palapes (TLDM) 1 3(0+3)
16. CCU3172 Palapes (TLDM) 2 3(0+3)
17. CCU3173 Palapes (TLDM) 3 3(0+3)
18. CCU3174 Palapes (TLDM) 4 3(0+3)
19. CCU3175 Palapes (TLDM) 5 3(0+3)
20. CCU3176 Palapes (TLDM) 6 3(0+3)
21. CCU3181 Sispa 1 3(0+3)
22. CCU3182 Sispa 2 3(0+3)
23. CCU3183 Sispa 3 3(0+3)
24. CCU3184 Sispa 4 3(0+3)
25. CCU3191 Wataniah 1 3(0+3)
26. CCU3192 Wataniah 2 3(0+3)
27. CCU3193 Wataniah 3 3(0+3)
28. CCU3194 Wataniah 4 3(0+3)
29 PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)

 

Kursus Elektif Universiti

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Kredit
1. BBB2000 English for Academic Communication 1 3(2+1)
2. BBB3106 Introduction to World Culture 3(3+0)
3. NCC3000 Islam dan Alam SekitarIslam And Environment 3(3+0)
4. NCC3001 Islam dan EkonomiIslam and Economics 3(3+0)
5. NCC3002 Islam dan Ideologi MasakiniIslam And Contemporary Ideologies 3(3+0)
6. NCC3003 Prinsip Kekeluargaan IslamPrinciples Of Islamic Family 3(3+0)
7. NCC3004 Islam dan KepemimpinanIslam And Leadership 3(3+0)
8. NCC3005 Isu-Isu Kontemporari Politik MalaysiaContemporary Issues In Malaysian Politics 3(3+0)
9. NCC3006 Personaliti Ulul AlbabUlul Albab Personality 3(3+0)
10. NCC3007 Tasawwur IslamIslamic World View 3(3+0)
11. NCC3008 Al Qur’An Dan Dunia ModenAl-Quran And Modern World 3(3+0)
12. NCC3009 Hadith PilihanSelected Hadis 3(3+0)
13. NCC3010 Fiqh IbadatJuristic Study of ‘Ibadat 3(3+0)
14. NCC3011 Da’i dan MasyarakatPreacher And Community 3(3+0)
15. NCC3012 Falsafah Sains IslamIslamic Philosophy of Science 3(3+0)
16. BBB3105 Kemahiran BerfikirThinking Skills 3(3+0)
17. BBB3200 Bahasa Melayu KomunikatifCommunicative Malay Language 4(4+0)
18. BBB3201 Bahasa Melayu IlmiahAcademic Malay Language 3(3+0)
19. BBB3202 Bahasa, Budaya dan MasyarakatLanguage, Culture And Community 3(3+0)
20. BBB3300 Bahasa Arab KomunikatifCommunicative Arabic 3(3+0)
21. BBB3301 Bahasa Arab IArabic Language I 2(2+0)
22. BBB3302 Bahasa Arab IIArabic Language II 2(2+0)
23. BBB3303 Bahasa Arab IIIArabic Language III 2(2+0)
24. BBB3400 Bahasa Jepun KomunikatifCommunicative Japanese 3(3+0)
25. BBB3401 Bahasa Jepun IJapanese Language I 2(2+0)
26. BBB3402 Bahasa Jepun IIJapanese Language II 2(2+0)
27. BBB3403 Bahasa Jepun IIIJapanese Language III 2(2+0)
28. BBB3500 Bahasa Mandarin KomunikatifCommunicative Mandarin 3(3+0)
29. BBB3501 Bahasa Mandarin IMandarin Language I 2(2+0)
30. BBB3502 Bahasa Mandarin IIMandarin Language II 2(2+0)
31. BBB3503 Bahasa Mandarin IIIMandarin Language III 2(2+0)
32. BBB3600 Bahasa Perancis KomunikatifCommunicative French 3(3+0)
33. BBB3601 Bahasa Perancis IFrench Language I 2(2+0)
34. BBB3602 Bahasa Perancis IIFrench Language II 2(2+0)
35. BBB3603 Bahasa Perancis IIIFrench Language III 2(2+0)
36. BBB3700 Bahasa Sepanyol KomunikatifCommunicative Spanish 3(3+0)
37. BBB3701 Bahasa Sepanyol ISpanish Language I 2(2+0)
38. BBB3702 Bahasa Sepanyol IISpanish Language II 2(2+0)
39. BBB3703 Bahasa Sepanyol IIISpanish Language III 2(2+0)
40. COM2100 Penulisan dan Penyampaian UcapanWriting And Speech Presentation 3(3+0)
41. COM2101 Komunikasi InterpersonalInterpersonal Communication 3(3+0)
42. COM2102 Asas Produksi Filem DokumentariFundamentals Of Documentary Film Production 3(2+1)
43. COM3101 Komunikasi KemanusiaanHuman Communication 3(3+0)
44. COM3102 Komunikasi Kumpulan KecilSmall Group Communication 3(3+0)
45. COM3103 Business Communication 3(3+0)
46. COM3104 Kemahiran KomunikasiCommunication Skills 3(3+0)
47. COM3105 Komunikasi AntarabudayaIntercultural Communication 3(3+0)
48. COM3107 Penulisan KreatifCreative Writing 3(3+0)
49. PAL3100 Pengurusan Air Dan Kehidupan 3(3+0)
50. PAL3101 Udara Dan Komuniti 3(3+0)
51. PAL3102 Sistem Arkib Sumber Tumbuhan 2(2+0)
52. PAL3103 Pemikiran Ekonomi Biodiversiti 3(3+0)
53. PAL3104 Ikan Dan Perikanan 3(3+0)
54. PAL3105 Isu Dan Kepentingan Fauna Marin 3(3+0)
55. PAL3106 Mikrob Dan Kehidupan 3(3+0)
56. PAL3107 Tanaman Hiasan 3(3+0)
57. PAL3108 Sains Makanan 3(3+0)
58. PAL3109 Pengurusan Makanan Halal 3(3+0)
59. PAL3110 Pemakanan Dan Gaya Hidup Sihat 3(3+0)
60. PAL3111 Isu Dan Kepentingan Tanah Bencah 3(3+0)
61. PAL3112 Kimia Dan Masyarakat 3(3+0)
62. PAL3113 Fizik Dan Masyarakat 3(3+0)
63. PAL3114 Organisma Invasif 2(2+0)
64. PAL3115 Pembangunan Lestari 3(3+0)
65. PAL3116 Haiwan dan Masyarakat(Animals and Society) 3(3+0)
66. PAL3200 Kelestarian Ekonomi 3(3+0)
67. PAL3202 Etika Dalam Organisasi 3(3+0)
68. PAL3201 Pengenalan Perancangan Ekonomi 3(3+0)
69. PAL3203 Kewangan Peribadi 2(2+0)
70. PAL3204 Pemasaran Maya 3(3+0)
71. PAL3205 Pelaburan Dalam Pasaran Kewangan 3(3+0)
72. PAL3206 Pengurusan Kos Dalam Perniagaan 3(3+0)
73. PAL3207 Perakaunan Untuk Usahawan 3(3+0)
74. PAL3208 Prinsip Kewangan Islam 3(3+0)