Program-Program

Pusat Pendidikan Asas dan Liberal menawarkan bidang penyelidikan dan pengajian peringkat master dan doktor falsafah sebagaimana berikut:
• Falsafah dan Ketamadunan
• Kepemimpinan
• Linguistik Terapan
• Komunikasi
• Seni Kreatif

Sila Hubungi:

Penolong Pendaftar,
Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
Email: noormaisarah@umt.edu.my
Telefon: 09-6683688

Timbakan Dekan (Bakat dan Penyelidikan),
Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
Email: zamzahaila@umt.edu.my
Telefon: 09-6684963

Pin It on Pinterest

Shares