Visi & Misi

Visi PPAL

Pusat Pendidikan Terunggul Berteraskan Pendekatan Holistik Dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

 

Misi PPAL

Memperkasa Pelajar Berkemahiran Insaniah Dan Berfikiran Syumul Ke Arah Kelestarian Sejagat

 

[:MS]Visi PPAL

Pusat Pendidikan Terunggul Berteraskan Pendekatan Holistik Dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

 

Misi PPAL

Memperkasa Pelajar Berkemahiran Insaniah Dan Berfikiran Syumul Ke Arah Kelestarian Sejagat[:]