Jabatan Kenegaraan dan Peradaban

JABATAN KENEGARAAN DAN PERADABAN

Ketua Jabatan
Nama: Dr. Hailan Salamun
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Tamadun Islam
No. Tel: 3853
Email: hailan@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Prof. Dr. Asyraf Bin Haji Abd. Rahman
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Tamadun Islam
No. Tel: 3511/3855
Email: asyraf@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Dr. Hamdan Aziz
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Sejarah Malaysia
No. Tel: 3866
Email: hamdan.aziz@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Dr. Ruzaini Sulaiman@Abd Rahim
Kelayakan Akademik: Doktor Falsafah
Bidang: Tamadun Asia
No. Tel: 3682
Email: ruzaini@umt.edu.my
Pensyarah
Nama : Dr. Najihah binti Abdul Mutalib
Kelayakan Akademik : Doktor Falsafah
Bidang : Pengajian Islam
No Tel : 3336
Emel : najihah.mutalib@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Peter Wong Sin On
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang:
No. Tel: 3118
Email: peter@umt.edu.my
Profile Akademik
Pensyarah
Nama: Mohd Yusoff Mohamad
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang:
No. Tel: 3521
Email: myusmo@umt.edu.my
Pensyarah
Nama: Syahrin Said
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang:
No. Tel: 3868
Email: syahrin@umt.edu.my
Researchgate
Pensyarah
Nama: Ismar Liza Mahani Ismail (Cuti Belajar)
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang:
No. Tel: 3803
Email: ismarhani@umt.edu.my
Kasyfullah
Nama: Kasyfullah Abd Kadir (Cuti Belajar)
Kelayakan Akademik: Sarjana
Bidang:
No. Tel: 4190
Email: kasyfullah.kadir@umt.edu.my